Skip to main content

We are Dippy & Doppy

Dippy & Doppy heten eigenlijk Geert en Bart, twee vrienden die elkaar in het jeugdwerk ontmoetten en na vele jaren als monitor, groepsleider en kampverantwoordelijke vonden dat ze nog heel wat meer in hun mars hadden, ook buiten de vakantieperiodes. 

Cursussen werden gevolgd, een eerste website gebouwd en materiaal aangekocht. Terwijl de één les geeft in de lagere school en de ander zich verdiepte in wetenschap is de goesting er meer dan ooit om het belangrijkste bij kinderen en hun familie te brengen: een lach op je gezicht

Dippy

Doppy